Wie is IBCG Strategy & Finance?

Visie

Een goed werkende succesvolle organisatie heeft naast haar focus op commerciële activiteiten ook oog voor financiële zaken. Inzicht in processen en cijfers zijn een belangrijk middel om een organisatie te sturen richting de gekozen strategie.

De sleutel voor succes ligt in een pro-actief financieel beleid, waarin het van belang is om voor te blijven lopen op nieuwe ontwikkelingen in de (omgeving van de) organisatie. Vanuit onze passie voor bedrijfsprocessen en financiën volgen wij alle trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor corporaties, instellingen en bedrijven.


Missie

Onze ambitie is om een bijdrage te leveren aan een financieel gezond bedrijfsleven in Noordoost Nederland. Dat willen wij bereiken door onze opgedane kennis en ervaring in beursgenoteerde bedrijven ter beschikking te stellen aan ondernemers en bestuurders van regionaal gevestigde organisaties.

Onze dienstverlening is gericht op het optimaliseren van organisatorische en financiële bedrijfsprocessen. Op een pro-actieve, praktische en efficiënte wijze vervullen wij onze rol als (tijdelijke) financiële staf of professioneel sparringpartner. De kernwaarden waaraan onze consultants zich committeren zijn integriteit, respect en vertrouwen.

  • ibcg_logo_def.jpg

    SEPA Checklist voor bedrijven

    Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number1) als rekeningnummer. Zowel bedrijven als consumenten. Ook de standaarden van de meeste... Lees verder
  • sepaarea.png

    Let op: SEPA is er ook voor u!

    Onderzoeken wijzen uit dat het overgrote deel van de ondernemingen in Nederland nog niet gestart is met hun migratie naar SEPA. Onderzoek wijst ook uit dat we de totale SEPA migratie steevast... Lees verder