3Maatwerk

IBCG: U vraagt om één, u krijgt
kennis en ervaring van velen

Door onze organisatie, die bestaat uit 
zelfstandige professionals, zijn wij in staat 
om vele soorten diensten aan te bieden.

Vaak zal de kennis en ervaring binnen 
IBCG zelf te vinden zijn, regelmatig spreken wij ons uitgebreide netwerk aan om uw specifieke 
vraag op adequate wijze te kunnen 
beantwoorden.

Het is dan ook daarom dat wij voor de 
aanvullende diensten te allen tijde een transparante offerte zullen aanbieden.

IBCG biedt u diensten
op het gebied van:

Maatwerk:

- Opstellen businessplan
- Opstellen begroting
- Kostprijsberekening
- Produktiviteitsmetingen
  (bijvoorbeeld tbv ABC)
- Investeringsanalyse
- Benchmarking
- Financieringsvraagstukken
- Treasury & Cash oplossingen

Ondernemers:

- Gespreksbegeleiding
  stakeholders / financiers
- Ondernemerscoaching
- Begeleiding bedrijfsaankoop,
  -verkoop, -overdracht

Interim oplossingen:

De parttime-controller aanwezig in uw bedrijf in de frequentie die u wilt.