Wat kunnen wij voor u betekenen?

Maatwerkcontroller Abonnement
De Maatwerkcontroller staat u terzijde in diverse verschijningsvormen.
Van contactmomenten per kwartaal, maandrapportages maar ook kunnen beschikken over een "eigen" parttime controller naar uw behoefte.

Een quickscan op basis van uw bedrijfsinformatie vinden wij vanzelfsprekend en een goed startmoment om elkaar te leren kennen.
Wij noemen dit startmoment "Pakket 0".

De overige abonnementen (Pakket 1 / 2 / 3) zijn afgestemd op uw behoefte en de mate waarin u al "in control" bent.

Klik in de rechterkolom op "meer informatie".

Interim- of project management
Onze professionals worden vaak ingezet om, op interimbasis, werkzaamheden te verrichten.
Managementposities die tijdelijk niet- of onderbezet zijn, doorvoeren van veranderingen, implementatie trajecten bij nieuwe processen of systemen...IBCG heeft een passende ervaren professional die het gewenste resultaat behaald.

 

 

 

Treasury & Cash advisering
Het adequaat beheren van financieringsovereenkomsten, geldstromen en betalingsverkeer is van essentieel belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Onze professionals hebben een ruime ervaring op dit specifieke vakgebied waarbij vaak significante verruiming van de beschikbare liquiditeit en kostenbesparingen eenvoudig en snel te realiseren zijn.

Tijdelijk leiderschap
U kunt ineens behoefte hebben aan tijdelijk management. Voor het oplossen van een problematische situatie, voor een bijzonder project, voor het invullen van een functie omdat werving van een vaste opvolger langer duurt, voor tijdelijke versterking van de directie of in een crisissituatie.

De professionals van IBCG zijn graag bereid om vrijblijvend met u van gedachten te wisselen over uw specifieke situatie en daaruit ontstane behoefte.