Project Control op maat

Project Control op maat

Bij het proces van projectontwikkeling zijn binnen woningcorporaties steeds meer disciplines betrokken: van ontwikkelaars en project controllers tot de Raad van Commissarissen. Door intensiever met elkaar samen te werken probeert men risico’s sneller te signaleren en te beheersen. Om ieders rol optimaal te faciliteren, is stuurinformatie op maat nodig voor de verschillende gebruikersgroepen. Informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan managementinformatie op geaggregeerd niveau voor directieleden en controllers en aan operationele informatie voor de betrokken projectverantwoordelijken.

Bestaat er binnen uw organisatie de bovenstaande behoefte maar is er een tekort aan kennis en/of capaciteit? Met Project Control op maat van IBCG profiteert u van de kennis en ervaring van een senior project controller, zonder er zelf een in dienst te nemen.

IBCG Strategy & Finance heeft een stevig track record op het gebied van Project Control. De afgelopen jaren hebben wij bij diverse corporaties (waaronder De Woonplaats, SWZ en Welbions) uitdagende opdrachten uitgevoerd. Omdat onze consultants continu bezig zijn met Project Control, weten zij als geen ander wat de risico’s op het gebied van projectontwikkeling zijn en op welke KPI’s gestuurd moet worden. Daarnaast zijn zij goed op de hoogte van alle fiscale problematiek binnen uw werkveld.

Bij bovengenoemde opdrachten is gebruik gemaakt van de financiële vastgoedsoftware Reaforce® van Reasult. Met Reaforce® rekent u eenduidig en transparant aan uw projecten. Reaforce® maakt het daarnaast mogelijk om snel en effi ciënt te rapporteren. Dit stelt ons, mits u over Reaforce® beschikt of Reaforce® gaat aanschaffen, in staat Project Control op maat tegen een scherp tarief aan te bieden: 125 euro per maand per project met een minimum afname van vier projecten. 

De voordelen op een rij:

  • 1 dagdeel per maand een project controller op locatie;
  • Aanlevering stukken t.b.v. MT-/ directievoorstellen met analyse;
  • Telefonische ondersteuning op basis van online toegang;
  • Aanlevering gegevens t.b.v. begroting/meerjarenbegroting;
  • Kwartaalrapportage met toelichting;
  • Maandelijkse rapportages.

Is uw interesse gewekt?

Neem vrijblijvend contact op met Christian Vos van IBCG: 08888-22000.