1Standaard pakket

Controller-abonnement: Standaard
(=kwartaalcyclus)

In het standaard controller-abonnement worden u de volgende diensten aangeboden

Ieder maand een rapportage bestaande uit:
- Balans
- Resultatenrekening
- Cashflowrapportage
- Kengetallen
- Analyse + toelichting

Daarnaast stellen wij ieder kwartaal een managementagenda op met daarin de vertaling van de analyse naar uw bedrijfsdoelstellingen.
Ieder kwartaal komen wij deze analyse en managementagenda, voor de komende periode, met u doornemen in een persoonlijk gesprek.

Werkwijze:

- Wij maken een quickscan van uw organisatie
- Daarna een quickscan van uw administratie
- We gaan samen met u door de cijfers
- We bepalen samen de richting
- Met uw inzichten stellen wij een actieplan op
- We voeren de acties door binnen de organisatie
- We evalueren op regelmatige basis
- We helpen u bijsturen