Werkwijze van IBCG Strategy & Finance

Van gegevens naar informatie

Herkent u dit:
In een vergadering hebben uw inkoper, uw verkoper, uw planner en uw administrateur allemaal hun gegevens. Helaas komen ze niet overeen met elkaar.
Dit wil je toch voorkomen?
IBCG brengt uw gegevensstromen in kaart en vormt van de diverse stromen één geheel.
Van gegevens naar informatie.
Te beginnen met de gratis quickscan

Beter inzicht in uw doelstellingen

De belangrijkste informatie voor de controller zijn de bedrijfsdoelstellingen voor de korte, de middellange en de lange termijn.
In gezamenlijk overleg stellen we die vast. 

Betere management-agenda

De vastgestelde bedrijfsdoelstellingen zijn de basis voor het vaststellen van de eik-momenten voor de toekomst.
Met een vooraf afgesproken regelmaat bespreken we de management-agenda voor de komende periode. Alles gericht op het behalen van doelstellingen, ondersteunt door gerichte stuurinformatie.

Betere rapportages

Door uw gegevens in te lezen in onze IBCG-rapportagetool voorzien wij u van heldere rapportages.
Zowel cijfermatig als in dashboard-vorm presenteren wij stuurinformatie die uw bedrijfssituatie transparant weergeven.